Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy budowie filii Żłobka przy ul. Uczniowskiej 2

Numer umowy KB/655/MB/25-W/2018
Data podpisania 06.09.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją budowy nowej filii żłobka Niezapominajka przy ul. Uczniowskiej 2.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia z siedzibą 81-382 Gdynia przy Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Firma "ELEKTRO - POPIELSKI" z siedzibą 81-597 Gdynia ul. Z.Nałkowskiej 52
Wartość zamówienia: 12 300 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 11.09.2018
Data udostępnienia informacji: 06.09.2018