Sprawdzenie dokumentacji technicznej branży elektrycznej siedmiu obiektów oświatowych w ramach zadnia "Kompleksowa nodernizacja energetyczna ...."

Numer umowy KB/899/MB/35-W/2018
Data podpisania 19.11.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi sprawdzenia dokumentacji technicznej branży elektrycznej w ramach zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni" siedmiu obiektów oświatowych w zakresie rozdzielnic elektrycznych, instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego, instalacji odgromowej i zasilania.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Firma "ELEKTRO - POPIELSKI" z siedzibą 81-597 Gdynia przy ul. Zofii Nałkowskiej 52
Wartość zamówienia: 5 200,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 19.11.2018
Data udostępnienia informacji: 19.11.2018