Remont pomieszczenia dla potrzeb Rady Dzielnicy Dąbrowa w budynku przy ul. Wiczlińskiej 33.

Numer umowy SK/1518/MB/12-W/2018
Data podpisania 19.07.2018
Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczenia dla potrzeb Rady Dzielnicy Dąbrowa w budynku przy ul. Wiczlińskiej 33
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni w siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GRAMAL z siedzibą w Bolszewie przy ul. Olchowej 10
Wartość zamówienia: 14 305,45 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju nr 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 24.07.2018
Data udostępnienia informacji: 24.07.2018