Przyłączenie budynku przy ul. Kołłątaja 44 do sieci c.o. i do instalacji wewnętrznej w budynku mieszkalnym

Numer umowy KB/904/MB/39-W/2018
Data podpisania 27.12.2018
Przedmiot zamówienia: Przyłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Kołłątaja 44 do sieci c.o. i do instalacji wewnętrznej Zamawiającego, układu pomiarowego c.o. i c.w.u. w budynku.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyn, Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: OPEC Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia
Wartość zamówienia: 7.516,76 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 27.12.2018
Data udostępnienia informacji: 27.12.2018