Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem kompleksowej modernizacji energetycznej w SP Nr 6, 16, 21 i 34

Numer umowy KB/251/MB/10-W/2018
Data podpisania 28.06.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termmodernizacji budynków użyteczności publicznej tj. w Szkołach Podstawowych Nr 6,16,21 i 34
Zamawiający: Gmina  Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Biuro Obsługi Inwestycji "INWEST - WYBRZEŻE"  z siedzibą w Gdyni przy ul. Derdowskiego 7.
Wartość zamówienia: 188 928,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju nr 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 03.07.2018
Data udostępnienia informacji: 28.06.2018