Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych w ZSET, ZSHG, ZSAE

Numer umowy KB/880/MB/46-W/2017
Data podpisania 01.03.2018
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi wykonania robót budowlanych dotyczących rozbudowy i przebudowy ZSET, ZSHG, ZSAE, realizowanych w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Biuro Obsługi Inwestycji  "INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ul. Derdowskiego 7
Wartość zamówienia: 171 708 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju nr 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 09.03.2018
Data udostępnienia informacji: 09.03.2018