Pełnienie nadzoru inwestorskiegi i w okresie gwarancji dla potrzeb Domu Sąsiedzkiego przy ul. Opata Hackiego 33

Numer umowy KB/68/MB/1-W/2018
Data podpisania 07.05.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych dotyczących zadania pn. "Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania  pomiesczeń budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Centrum Sąsiedzkiego wraz z biblioteką przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Development Design Sp z o.o. w Słupsku ul. Kopernika 25/2
Wartość zamówienia: 48 455,85
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju nr 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 08.05.2018
Data udostępnienia informacji: 08.05.2018