Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. w SP Nr 16,21,34 i ZSP Nr 2

Numer umowy KB/194/MB/5-W/2018
Data podpisania 13.06.2018
Przedmiot zamówienia: Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni w Szkołach Podstawowych Nr 16,21,34 i Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: CEZ ESCO POLSKA  z siedzibą w Warszawie - Lider Konorcjum oraz
HYDROCHEM DGE S.A. z siedzibą w Warszawie - Partner Konsorcjum
Wartość zamówienia: 22 599 760,37 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju nr 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 22.06.2018
Data udostępnienia informacji: 13.06.2018