Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Dickmana 38

Numer umowy KB/321/MB/14-W/2018
Data podpisania 08.06.2018
Przedmiot zamówienia: Docieplenie ścian rewnętrznych, ścian fundamentowych z izolacją, docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachu i wymianą rynien i rur, docieplenie stropu nad piwnicą, wymianą stolarki drzwiowej i drzwi zewnętrznych, remont balkonów, montaż balustrad, wymianą instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana 38.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany "ADREM" z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 16A.
Wartość zamówienia: 1 298 000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju nr 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 18.06.2018
Data udostępnienia informacji: 08.06.2018