Dostawa zabawek wraz z elementami towarzyszacymi dla potrzeb Żłobka Niezapominajka przy ul. Uczniowskiej 2

Numer umowy KB/938/MB/41-W/2018
Data podpisania 15.11.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia Żłobka "Niezapominajka" przy ul. Uczniowskiej 2 w zabawki wraz z elementami towarzyszącymi.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Firma MOJE BAMBINO Sp z o.o. Sp.k. z siedzibą 93-428 Łódź przy ul. Granicznej 46
Wartość zamówienia: 118 840,92 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-05
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 29.11.2018
Data udostępnienia informacji: 29.11.2018