Dostawa wyposażenia mebli oraz elementów towarzyszących dla potrzeb pomieszczeń Żłobka "Niezapominajka" przy ul. Uczniowskiej 2

Numer umowy KB/830/MB/32-W/2018
Data podpisania 05.11.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż mebli oraz elementów towarzyszących dla potrzeb filii Żłobka Niezapominajka przy ul. Uczniowskiej 2
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Firma MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp.k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
Wartość zamówienia: 116 161,08 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 13.11.2018
Data udostępnienia informacji: 13.11.2018