Dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego w szybie windowym przy budynku Przychodni Orłowo

Numer umowy KB/606/MB/21-W/2018
Data podpisania 31.08.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem dźwigu osobowego w szybie windowym przy budynku Przychodni Orłowo przy ul. Wrocławskiej 54
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: "SCHINDLER POLSKA" Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12A
Wartość zamówienia: 177 120 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 04.09.2018
Data udostępnienia informacji: 04.09.2018