Dostawa sprzętu elektronicznego dla potrzeb nowej filii Żłobka "Niezapominajka" przy ul. Uczniowskiej 2

Numer umowy KB/881/MB/34-W/2018
Data podpisania 09.11.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu elektronicznego dla potrzeb nowej filii Żłobka "Niezapominajka" przy ul. Uczniowskiej 2
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al.Zwycięstwa 52/54
Wykonawca: Przedsiębiorstwo "EUREKA" Sp. j. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hryniewieckiego 10
Wartość zamówienia: 1 599,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 15.11.2018
Data udostępnienia informacji: 15.11.2018