Dostawa i montaż wyposażenia w sprzęt kuchenny i AGD pomieszczeń filii żłobka "Niezapominajka" przy ul. Uczniowskiej 2

Numer umowy KB/880/MB/33-W/2018
Data podpisania 09.11.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia pomieszczeń Żłobka "Niezapominajka" przy ul. Uczniowskiej 2 w sprzęt kuchenny i AGD.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Firma ART GASTRO Aldona Leszczyńska z siedzibą w 05-092 Łomianki ul. Prochowni 10
Wartość zamówienia: 26 037,26 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 19.11.2018
Data udostępnienia informacji: 19.11.2018