Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 samochodów w Gdyni - etap I

Numer umowy KB/740/MB/28-W/2018
Data podpisania 01.10.2018
Przedmiot zamówienia: Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 samochodów,  Etap I - część Parku Centralnego  między ul. Tetmajera a ul. Legionów - strefa A
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni  z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: ROKA Budownictwo Sp. z o.o. 83-200 Starogard Gdański
Wartość zamówienia: 7 599 131,27 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Brzostowska
Nr telefonu: 58 668-23-05
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data wytworzenia informacji: 06.11.2018
Data udostępnienia informacji: 01.10.2018