Zakup wykładziny.

Numer umowy SK/147/SA/120-W/2018
Data podpisania 22.05.2018
Przedmiot zamówienia: zakup wykładziny podłogowej.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni.
Wykonawca: Techma Budowa- Małgorzata Markowiak
Wartość zamówienia: 4428.00
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Krupiczowicz
Nr telefonu: 58 668-86-69
E-mail: m.krupiczowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 28.12.2018