Zakup szafy metalowej dla Sam. Ref. ds jakości życia i integracji systemów zarządzania.

Numer umowy SK/2004/SA/93-W/2018
Data podpisania 10.09.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup szafy metalowej dla Sam. Ref. ds jakości życia i integracji systemów zarządzania.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: "HEJS - GDYNIA" Sp. z o.o.
ul. Jana z Kolna 36
81-351 Gdynia
Wartość zamówienia: 1000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 17.09.2018
Data udostępnienia informacji: 17.09.2018