Zakup szaf metalowych na potrzeby Wydziału Admnistracyjnego.

Numer umowy SK/216/SA/25-W/2018
Data podpisania 19.02.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup szaf metalowych na potrzeby Wydziału Admnistracyjnego.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: P.P.U.H. "MET-POL" Ryszard Ossowski
ul. Leśna 8
83-212 Bobowo
Wartość zamówienia: 4.200,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 06.03.2018
Data udostępnienia informacji: 06.03.2018