Zakup szaf metalowych dla Ref. Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.

Numer umowy SK/2072/SA/100-W/2018
Data podpisania 20.09.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup szaf metalowych dla Ref. Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: TECHNICA GROUP Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Miłosna 2, Ochaby Małe
43-430 Skoczów
Wartość zamówienia: 3.600,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@interia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 26.09.2018
Data udostępnienia informacji: 26.09.2018