Zakup śrub, zamocowań, wkrętów, łączników itp. na 2019 r.

Numer umowy SK/2826/SA/138-W/2018
Data podpisania 27.12.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup śrub, zamocowań, wkrętów, łączników itp. na 2019 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: "PERNO" Adam Borkowski
ul. Morska 401
81-002 Gdynia
Wartość zamówienia: 11.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 08.01.2019
Data udostępnienia informacji: 08.01.2019