Zakup rolet i żaluzji dla UMG w 2018r

Numer umowy SK/94/SA/5-w/2018
Data podpisania 26.01.2018
Przedmiot zamówienia: zakup i montaż rolet , żaluzji dla UMG w 2018r
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Porolet ul. Gdynska 70 Miszewo 80-297
Wartość zamówienia: 10 500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Jaskiewicz
Nr telefonu: 58 668-86-60
E-mail: b.jaskiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w wydziale księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 06.04.2018
Data udostępnienia informacji: 06.04.2018