Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek

Numer umowy SK/2555/SA/143-W/2017
Data podpisania 12.12.2017
Przedmiot zamówienia: Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek w 2018 roku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,    81-382 Gdynia
Wykonawca: PARTNER - PIK Sp. z o.o. ul. Fordońska 246,   85-766 Bydgoszcz
Wartość zamówienia: 150.300,00 PLN brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Gruchała
Nr telefonu: 58 668-86-65
E-mail: a.gruchala@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 02.01.2018
Data udostępnienia informacji: 02.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.01.2018 15:26 Dodanie informacji Alicja Gruchała