Zakup odzieży roboczej dla pracowników UMG w 2018r

Numer umowy SK/2825/SA/172-w/2017
Data podpisania 29.12.2017
Przedmiot zamówienia: dostawa odzieży roboczej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Eljan ul. Pomorska 10 Gdynia 81-314
Wartość zamówienia: 20 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Wojciechowska
Nr telefonu: 58 668-86-78
E-mail: i.wojciechowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w wydziale księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 06.04.2018
Data udostępnienia informacji: 06.04.2018