zakup mebli dla Infolinii UM

Numer umowy SK/1746/SA/85-W/2018
Data podpisania 07.08.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup mebli dla Infolinii UM.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: LADECO Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
NIP 9581661818
Wartość zamówienia: 99.600,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 08.08.2018
Data udostępnienia informacji: 08.08.2018