Zakup kompletów dla stulatków w 2018r

Numer umowy SK/373/SA/29-w/2018
Data podpisania 22.02.2018
Przedmiot zamówienia: dostawa kompletów dla stulatków na potrzeby USC w 2018r
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjne "AXA" ul. Chłopska 31 Kłębowo 84-242
Wartość zamówienia: 3 850,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Jaskiewicz
Nr telefonu: 58 668-86-60
E-mail: b.jaskiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w wydziale księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 06.04.2018
Data udostępnienia informacji: 06.04.2018