Zakup flag dla UMG w 2018 roku

Numer umowy SK/2826/SA/173-w/2017
Data podpisania 27.12.2017
Przedmiot zamówienia: dostawa flag dla UMG na rok 2018
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Gaj Grażyna-Maszty, Flagi-G.K.Gaj ul. Nadrzeczna 1 Bolszewo 84-239
Wartość zamówienia: 10 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Wojciechowska
Nr telefonu: 58 668-86-78
E-mail: i.wojciechowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w wydziale księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 06.04.2018
Data udostępnienia informacji: 06.04.2018