Zakup artykułów hydraulicznych i armatury sanitarnej na potrzeby UMG w roku 2018.

Numer umowy SK/2470/SA/128-W/2017
Data podpisania 28.12.2017
Przedmiot zamówienia: Zakup artykułów hydraulicznych i armatury sanitarnej na potrzeby UMG w roku 2018.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni -Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszłka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Matdom Krzysztof Domański, ul. Partyzantów 39/1, 81-423 Gdynia
Wartość zamówienia: 16.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sandra Bojke
Nr telefonu: 58 668-86-60
E-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Zianowicz
E-mail: a.zianowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 22.01.2018
Data udostępnienia informacji: 22.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.01.2018 11:18 Dodanie informacji Alicja Gruchała