Zakup artukułów stolarskich na potrzeby Urzędu Miasta w Gdyni w 2018 roku.

Numer umowy SK/2504/SA/130-W/2017
Data podpisania 14.12.2017
Przedmiot zamówienia: Zakup artukułów stolarskich na potrzeby Urzędu Miasta w Gdyni w 2018 roku.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni -Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Gdańskie Składy Drzewne Sp. z o.o., Al. Generała Hallera 140, 80-416 Gdańsk
Wartość zamówienia: 10.800,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sandra Bojke
Nr telefonu: 58 668-86-60
E-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Zianowicz
E-mail: a.zianowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 22.01.2018
Data udostępnienia informacji: 22.01.2018