Zakup art., konserwacja i naprawa sprzętu p. poż. na 2019 r.

Numer umowy SK/2821/SA/137-W/2018
Data podpisania 27.12.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup art., konserwacja i naprawa sprzętu p. poż. na 2019 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: P.H.T. "SUPON" S.A.
ul. Spacerowa 1
83-010 Straszyn
Wartość zamówienia: 16.200,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 08.01.2019
Data udostępnienia informacji: 08.01.2019