Wywóz nieczystości stałych z budynku UMG

Numer umowy SK/2732/SA/166-w/2017
Data podpisania 27.12.2017
Przedmiot zamówienia: Wywóz nieczystości stałych z budynku UMG
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni - Wydział Administracyjny
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych SANIPOR Sp. z o.o. ul. Sportowa 8 81-300 Gdynia
Wartość zamówienia: 46000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 668-86-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 27.12.2017
Data udostępnienia informacji: 08.05.2018