Wymiana pionu wod.-kan.

Numer umowy SK/2272/SA/113-W/2018
Data podpisania 29.10.2018
Przedmiot zamówienia: Wymiana pionu wod.-kan. w budynku przy ul. 10-go Lutego 24.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: "HYDROB" - Robert Czaja
Wartość zamówienia: 24300.00
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Krupiczowicz
Nr telefonu: 58 668-86-69
E-mail: m.krupiczowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 28.12.2018