Wymiana i zakup opon w samochodach służbowych UMG ,PS

Numer umowy SK/2578/SA/147-w/2017
Data podpisania 31.01.2018
Przedmiot zamówienia: sprzedaż opon wraz z wymianą i naprawami do samochodów słuzbowych UMG ,Straży Miejskiej, OSP Wiczlino w 2018r
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: W.Z."Inwestgum"ul. Witomińska 13 Gdynia 81-311
Wartość zamówienia: 20 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Czajkowska
Nr telefonu: 58 668-86-63
E-mail: e.czajkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w wydziale księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 06.04.2018
Data udostępnienia informacji: 06.04.2018