Wykonanie grafik dla Urzędu Stanu Cywilnego w 2018r

Numer umowy SK/433/SA/33-w/2018
Data podpisania 15.03.2018
Przedmiot zamówienia: wykonanie grafik dla USC
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Krystyna Pokrzywnicka
Wartość zamówienia: 5 022,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Jaskiewicz
Nr telefonu: 58 668-86-78
E-mail: b.jaskiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w wydziale księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 06.04.2018
Data udostępnienia informacji: 06.04.2018