Wykonanie druków własnych

Numer umowy SK/97/SA/7-w/2018
Data podpisania 12.02.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie druków własnych
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni - Wydział Administracyjny
Wykonawca: Drukarnia Cyfrowa "InfoDruk" Magdalena Kleczyk ul. Kapitańska 11b 81-331 Gdynia
Wartość zamówienia: 459589,50
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 668-86-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 12.02.2018
Data udostępnienia informacji: 08.05.2018