Usługi transportowe dla UMG

Numer umowy SK/107/SA/9-w/2018
Data podpisania 14.02.2018
Przedmiot zamówienia: Usługi transportowe dla UMG
Zamawiający: Urząd Mista Gdyni - Wydzial Administracyjny
Wykonawca: MAC-DAR Usługi Transportowe Dariusz Maciejewski ul. Kościuszki 129/10 80-427 Gdańsk
Wartość zamówienia: 64000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 668-86-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 14.02.2018
Data udostępnienia informacji: 08.05.2018