Usługa naprawy umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w 2018r

Numer umowy SK/104/SA/8-w/2018
Data podpisania 23.01.2018
Przedmiot zamówienia: usługa naprawy umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w 2018r
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Zakład Usługowo Plisowanie-Overlock ul. Antoniego Abrahama 51 Gdynia 81-366
Wartość zamówienia: 2 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Wojciechowska
Nr telefonu: 58 668-86-78
E-mail: i.wojciechowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w wydziale księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 06.04.2018
Data udostępnienia informacji: 06.04.2018