Usługa Kominiarska

Numer umowy SK/126/SA/13-w/2018
Data podpisania 09.02.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa Kominiarska
Zamawiający: Urząd Mista Gdyni- Wydział Administracyjny
Wykonawca: Zakład Kominiarski Henryk Pieper ul. Jagodowa 5 84-239 Bolszewo
Wartość zamówienia: 16200,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 668-86-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 09.02.2018
Data udostępnienia informacji: 08.05.2018