Usługa introligatorska

Numer umowy SA/132/SA/17-w/2018
Data podpisania 12.02.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa introligatorska
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni - Wydział Administracyjny
Wykonawca: Pracownia Introligatorsko-Renowacyjna Andrzej Littwitz ul. Gałczyńskiego 14 83-330 Żukowo
Wartość zamówienia: 5500,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 668-86-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 12.02.2018
Data udostępnienia informacji: 08.05.2018