Usługa dorabiania kluczy, wkładek i zamków na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2018 roku.

Numer umowy SK/2463/SA/124-W/2017
Data podpisania 02.01.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonaie usługi dorabiania kluczy, wkładek i zamków na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2018 roku.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni -Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Monika Kierzkowska TANI-KLUCZ.PL., ul. Władysława IV 68/K, 81-365 Gdynia
Wartość zamówienia: 3.500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sandra Bojke
Nr telefonu: 58 668-86-60
E-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Zianowicz
E-mail: a.zianowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 22.01.2018
Data udostępnienia informacji: 22.01.2018