Umowa ubezpieczenia - transport międzynarodowy

Numer umowy SK/297/SA/28-W/2018
Data podpisania 22.03.2018
Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenia mienia Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych w transporcie międzynarodowym
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni , Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group; Ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
REGON 010644132, NIP 526-00-38-806
Adres do korespondencji: InterRisk TU S.A. VIG Ul. Jagiellońska 13, 80-371 Gdańsk
Wartość zamówienia: 6150,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Smyczyńska
Nr telefonu: 58 668-86-88
E-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Ireneusz Dankowski
E-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Ireneusz Dankowski
Data wytworzenia informacji: 29.03.2018
Data udostępnienia informacji: 29.03.2018