Umowa ubezpieczenia mienie

Numer umowy SK/609/SA/36-W/2018
Data podpisania 22.03.2018
Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenia mienia Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych od ryzyk żywiołowych, kradzieży oraz uszkodzenia
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni , Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Konsorcjum w składzie:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
REGON 010001345 , NIP 526-025-10-49
Udział 50%
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA,
ul. Chmielna 85/87,  00-805 Warszawa
Wartość zamówienia: 674999,99 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Smyczyńska
Nr telefonu: 58 668-86-88
E-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Ireneusz Dankowski
E-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Ireneusz Dankowski
Ostatnio zmodyfikował: Ireneusz Dankowski
Data wytworzenia informacji: 29.03.2018
Data udostępnienia informacji: 29.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.03.2018 14:46 zmiana tytułu Ireneusz Dankowski