Oprawa grafik dla Urzędu Stanu Cywilnego w 2018r

Numer umowy SK/432/SA/32-w/2018
Data podpisania 12.03.2018
Przedmiot zamówienia: oprawa grafik dla USC
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Artykuły Przemysłowe Krzysztof Kierek ul. Świetojańska 53 Gdynia 81-391
Wartość zamówienia: 7 970,40 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Jaskiewicz
Nr telefonu: 58 668-86-60
E-mail: b.jaskiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w wydziale księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 06.04.2018
Data udostępnienia informacji: 06.04.2018