Naprawy samochodów słuzbowych UMG, PS,PK

Numer umowy SK/137/SA/19-w/2018
Data podpisania 06.03.2018
Przedmiot zamówienia: naprawy samochodów służbowych UMG,PS,PK
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: "Procar" Centrum Serwisowe ul. Hutnicza 8 Gdynia 81-061
Wartość zamówienia: 192 500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Czajkowska
Nr telefonu: 58 668-86-63
E-mail: e.czajkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w wydziale księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 06.04.2018
Data udostępnienia informacji: 06.04.2018