Nadzór Konserwatorski.

Numer umowy SK/1424/SA/65-W/2018
Data podpisania 06.07.2018
Przedmiot zamówienia: Nadzór Konserwatorski nad remontem elewacji budynku przy ul. 10-go Lutego 24.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Studio Renowacji Zabytków Ewa Jachnicka
Wartość zamówienia: 5000.00
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Krupiczowicz
Nr telefonu: 58 668-86-69
E-mail: m.krupiczowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 28.12.2018