Konserwacja systemu oddymiania oraz sygnalizacji pożaru.

Numer umowy SK/2440/SA/114-W/2017
Data podpisania 14.12.2017
Przedmiot zamówienia: Konserwacja systemu oddymiania oraz sygnalizacji pożaru na klatkach schodowych budynku UM przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni w 2018 roku.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Jarosław Grzella Multi-Service, ul. Bursztynowa 8A, 83-110 Gniszewo
Wartość zamówienia: 10.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sandra Bojke
Nr telefonu: 58 668-86-60
E-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Zianowicz
E-mail: a.zianowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 03.01.2018
Data udostępnienia informacji: 03.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.01.2018 14:24 Dodanie informacji Alicja Gruchała