Konserwacja i naprawy urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w 2018 r.

Numer umowy SK/2595/SA/152-W/2017
Data podpisania 28.12.2017
Przedmiot zamówienia: Konserwacja oraz ewentualne naprawy urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych znajdujących się w obiektach Urzędu Miasta Gdyni 2018 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: PRO INSTAL – Piotr Rohde
Wartość zamówienia: 45000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Krupiczowicz
Nr telefonu: 58 668-86-69
E-mail: m.Krupiczowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 10.01.2018
Data udostępnienia informacji: 10.01.2018