Dostawa używanych mebli biurowych na potrzeby UMG.

Numer umowy SK/2445/SA/117-W/2018
Data podpisania 24.10.2018
Przedmiot zamówienia: Dostawa używanych mebli biurowych na potrzeby UMG.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Asseco Poland S.A.
ul. Olchowa 14
35-322 Rzeszów
Wartość zamówienia: 1800.00 brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 24.10.2018
Data udostępnienia informacji: 24.10.2018