Dostawa środków czystości dla Urzędu Miasta Gdyni w 2018r

Numer umowy SK/179/SA/22-w/2018
Data podpisania 31.01.2018
Przedmiot zamówienia: dostawa środków czystości dla UMG
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: PPHU Drachma ul. Rzemieślnicza 14 Pruszcz Gdański 83-000
Wartość zamówienia: 75 200,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Wojciechowska
Nr telefonu: 58 668-86-78
E-mail: i.wojciechowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w wydziale księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 06.04.2018
Data udostępnienia informacji: 06.04.2018