Dostawa papierowych artykułów sanitarnych na rok 2018

Numer umowy SK/2872/SA/179-w/2017
Data podpisania 09.01.2018
Przedmiot zamówienia: dostawa papierowych art. sanitarnych dla Urzedu Miasta Gdyni w roku 2018
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Optimax Spółka Jawna ul. Opata Hackiego 12 Gdynia 81-213
Wartość zamówienia: 143 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Wojciechowska
Nr telefonu: 58 668-86-78
E-mail: i.wojciechowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w wydziale księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 06.04.2018
Data udostępnienia informacji: 06.04.2018