dostawa naczyń jednorazowych i szklanych dla UMG w 2018r

Numer umowy SK/2827/SA/174-w/2017
Data podpisania 27.12.2017
Przedmiot zamówienia: dostawa naczyń jednorazowych, szklanych art. dekoracyjnych dla UMG
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: "Sinar" ul. Mikołaja Reja 25/9 Gdańsk 80-870
Wartość zamówienia: 22 200,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Wojciechowska
Nr telefonu: 58 668-86-78
E-mail: i.wojciechowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w wydziale księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 06.04.2018
Data udostępnienia informacji: 06.04.2018